Institute of IR4.0 (IIR4.0)

Institute of IR4.0 (IIR4.0), UKM

A Leading Centre of Excellence

Bidang Keberhasilan Strategik 3

Perkongsian Pintar dan Keterlibatan Strategik

Perkongsian pintar yang berimpak tinggi antara UKM dengan pihak berkepentingan yang saling memanfaatkan dan mengukuhkan tawaran nilai UKM (pendidikan, penyelidikan dan khidmat universiti) di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

MOU/MOA dengan universiti/industri tempatan, kebangsaan dan antarabangsa

 

Aktiviti untuk Keterlibatan Strategik