Institute of IR4.0 (IIR4.0)

Institute of IR4.0 (IIR4.0), UKM

A Leading Centre of Excellence

Bidang Keberhasilan Strategik 4

Sumber Manusia dan Institusi Cemerlang

Staf  Akademik, Pengurusan & Profesional dan Pelaksana mempunyai ilmu, kemahiran, etika, kemuafakatan dan proaktif kepada perubahan yang berupaya menambah nilai perkhidmatan dan membangunkan institusi yang cemerlang, berinovasi dan produktif.