Professional Certificate in Data Analytics

 

PAUTAN PENDAFTARAN 

 

 

 

PENGENALAN

Kursus ini dirancang untuk memberikan literasi berfungsi dalam analisis data. Kursus ini akan
memberikan gambaran keseluruhan menganalisis data selaras dengan perkembangan IR4.0. Anda
akan diperkenalkan kepada hipotesis perniagaan dan kaedah saintifik untuk analisis data yang
tidak berstruktur dan berstruktur melalui latihan secara langsung dan arahan video dari tenaga
pengajar pakar. Pelajar akan meneroka cara memvisualisasikan data dan belajar mengenai
komunikasi data, visualisasi dan pelaporan.

Kandungan kursus/latihan adalah seperti berikut:

  1. Pembangunan Dan Pengujian Hipotesis (Business Hypothesis Testing)
  2. Analitik Data Berstruktur dan Tidak Berstruktur (Unstructured and Structured Data Analytics)
  3. Visualisasi Data (Data Visualization)
  4. Komunikasi, Visualisasi dan Pelaporan Data (Data Communication, Visualization and Reporting)
  5. Projek (Project)

SYARAT KEMASUKAN

• Kelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang ICT
• Kelulusan Ijazah Sarjana Muda dalam lain-lain bidang (Pengalaman bekerja dalam bidang
IT sekurang-kurangnya 2 tahun)
• Kelulusan Diploma (Pengalaman bekerja dalam bidang IT sekurang-kurangnya 3 tahun)
• Kelulusan SPM (Pengalaman bekerja dalam bidang IT sekurang-kurangnya 5 tahun)

HUBUNGI

Dr Ely (elysalwana@ukm.edu.my)
Pn. Anis (anisshatar@ukm.edu.my)