Strategi Penukaran Tesis Kepada Buku Ilmiah Berimpak Siap Dalam Masa 3 Hari